Spørgsmål og svar

 

Hvordan virker skybrudsventiler rent teknisk?

Inde i ventilens tragt er der en simpel mekanik, en flyder og en prop, der sørger for at lukke af for nedløb til kloaksystemet, når regnen bliver intens. Ventilen aktiveres af vand fra oven, ikke fra neden.

Hvad er problemet med skybrud?

Tænker man over det, er problemet med skybrud ikke vandet i sig selv, men den korte tid regnen varer. Over et år falder der 7-800 mm i din have som forsvinder i jorden. Det ekstra vand fra dit tag under skybrud, er en bagatel i den sammenhæng. 15 mm regn på 30 minutter er et skybrud. 15 mm regn på en dag er bare kedeligt vejr.

Hvad med alt det vand, der ender i min have?

Under skybrud regner det både på dit tag og i din have. Skulle du være så uheldig at få vand op af kloakken under skybrud, tømmer du nok vandet ud i haven efter skaden er sket. Så vandet ender i haven med eller uden Skybrudsventiler.

Hvorfor giver skybrud oversvømmelser?

Skybrud er vand der falder på kort tid. 15 mm på 30 minutter er mere end kloakkens infrastruktur kan rumme og transportere. Falder de 15 mm derimod på 15 timer giver det ikke oversvømmelser, fordi kloakken så kan følge med.

Vandet kommer ind i mit hus, men ikke gennem mine afløb. Hvad skal jeg gøre?

Vand kan finde vej ind i huse på mange måder, skybrudsventilen forbygge kun at tagets vand ender som kloakvand i kælderen. Vand kan også komme ind gennem døre, vinduer og udluftningskanaler, der kan være sprækker i gulvet eller i fundamentet eller huller i taget. I disse tilfælde er det vigtigt at du tager kontakt til en byggesagkyndig eller kloakmester.

Hvad er en stikledning?

Det er et rør som forbinder din samlebrønd med hovedkloakken. De fleste rør har en dimension der svarer til to nedløbsrør. Har du flere end to nedløbsrør på dit hus vil et kraftigt skybrud skabe oversvømmelser, selvom der var uanet plads ude i kloakken. ganske enkelt fordi vandet ikke kan nå at komme ud af brønden.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på, før jeg sætter Skybrudsventiler på?

At terrænet omkring dit hus leder vandet væk fra fundamentet. Det er vigtigt med og uden ventiler. Ventilerne må heller ikke sende vand ned i kælderskakte eller ind ad vinduer mv. Du skal heller ikke lede vandet direkte ind til din nabo.

Hvor kan man stille en Skybrudsventil?

Skybrudsventiler kan placeres under udvendige nedløbsrør. Hvis afløbsbrønden er placeret helt tæt på fundamentet, skal Skybrudsventilen tilpasses med en vinkelsliber, før den kan stilles på plads under nedløbet.

 

 

Skab dig et hurtigt overblik. Hvad er din udfordring med vand og fugt i kælderen?

 

  •                   Ingen vand eller fugt i kælder eller hus:

                    - Vær glad, eller

                    - forbered dig på et kraftigt skybrud, afhjælp oversvømmelser hos naboen og til miljøet med Skybrudsventiler

 

  •                   2-15 cm vand i kælderen med års mellemrum. Vand kommer fra afløb og toilet:

                    - Skybrudsventiler er et godt bud på en løsning

 

  •                   15 cm eller mere vand i kælderen fra afløb:

                    - Højvandslukkere er en god idé. Få hjælp af kloakmester/VVS’er

 

  •                   1 - 5 cm vand i kælderen hvert år. Og nogen gange mere. Vand trænger op af afløb hos dig og dine naboer

                    - Gå i dialog med jeres spildevandsselskab om et lokalt skybruds- og regnprojekt, Her vil en kollektiv aflastning med Skybrudsventiler virke aflastende på vejens kloak, som nok er for lille til skybrud.

 

  •                  Fugt og skimmel i vægge/fundament

                    - Hvor? Tjek om det skyldes en urenset regnvandsbrønd. Gør det det, renses brønden. Er problemet mere udbredt, overvej et omfangsdræn.

 

  •                   Synligt vandspejl i kælderen

                      - Tegn på utætheder i fundament, revner i gulv og evt. højtstående grundvand. Kan løses med omfangsdræn. Forhold bør vurderes af en bygningssagkyndig