Vi er med i et borgernært skybrudssikringsprojekt i Roskilde

I Roskilde vil forsyningen hellere samarbejde med borgerne om at håndtere skybrud helt lokalt inde i deres haver end at lave nye større kloakker. For de gamle kloakker kan sagtens holde mange år endnu, hvis de slipper skybrud.
Med Skybrudsventiler kan en bydel klimatilpasses for 1 mio. kr. og 1 ton CO2. Alternativet med større kloakker i samme område ville koste 30 mio, kr og 500 ton CO2.
I Roskilde er den enkelte husejer dermed med til at spare samfundet for 2,5 ton CO2. Samme mængde CO2 som en teenager udleder, hvis han spiser burger hver dag - i 68 år!