Ombyg

Vandvender.dk

Skybrudsventil – ny og billig metode til skybrudshåndtering


VandVenders skybrudsventil er opfundet af Cathrine Leth og Poul Erik Christensen efter skybruddet i København i 2011. Her var kun en enkelt af Cathrine Leths naboer sluppet for vand i kælderen – nemlig ham, der havde løftet sit tagrør af og ladet skybrudsregnen løbe ud i haven fremfor i kloakken.


Skybrudsventilen gør netop dette: Forhindrer skybrud i at løbe i kloakken – og dermed undgår du, at kælderen fyldes med vand og overbelaste kloakken med de store mængder regnvand. Du hjælper både dig selv og naboen!Erfaringer med Skybrudsventilen fra en borger i TårnbyUndgå vand i kælderen

Som husejer kan du ved at installere Skybrudsventiler under dine nedløbsrør forhindre skybrudsvand i at overbelaste din kloak i tilfælde af skybrud. Ventilen er designet til kun at blive udløst af skybrud – resten af tiden løber regnvandet uhindret i afløbet. Opsætning af ventilen er simpel og kræver ingen forudgående viden, eller tilladelse.


Ventilen kan købes hos lindsolotions.dk


For kommuner og forsyninger

Skybrudsventilen er en del af den bredere systemløsning, vi kalder Lokal Afledning af Peaks (LAP). Idéen bag dette system er at nedsive eller tilbageholde skybrud på overfladen, så kloakken ikke overbelastes under intens regn. Ventilen er en del af LAP, hvor også andre produkter og belægninger indgår. Indarbejdes LAP i de enkelte kommuners/forsyningers klimatilpasningsplaner, er der potentiale for store besparelser - i det LAP løser skybrudsudfordringer i byernes overflader uden store generende anlægsarbejder i dybden. 


Skybrudsventilen er testet i blandt andet Tårnby og Glostrup, hvor vi kunne skybrudsafkoble halvdelen af tagene, uden brug af gravemaskiner. 


Vil du høre mere om, hvordan LAP kan bidrage til klimatilpasning og skybrudshåndtering i din kommune? Så kontakt Cathrine Leth for mere info.

 

Kontakt
Cathrine Leth
Mail: cl@vandvender.dk
Telefon: +45 5364 0804

Siden er under ombygning